Ovládáme aplikaci Excel 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 01. 2015

Kapitola 8: Čtení záhlaví

Program SuperNova dokáže rozpoznat a ohlašovat záhlaví řádků a sloupců v listu. Záhlaví řádku nebo sloupce je obvykle buňka řádku nebo sloupce, která se svými vlastnostmi liší od ostatních buněk řádku nebo sloupce. Text takové buňky může být tučný, kurzíva, podtržený nebo v odlišné barvě.

Způsob rozpoznávání řádků a sloupců můžete určit prostřednictvím dialogového okna „Nastavení ohlašování záhlaví“. V tomto dialogovém okně můžete zapnout a vypnout ohlašování záhlaví, určit metody rozpoznávání a nastavit maximální oblast vyhledávání záhlaví.

Automatické čtení záhlaví

Jak na to:

Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + CAPS LOCK + H.

Přečtení záhlaví pomocí ovládací klávesy

Záhlaví aktuálního řádku a sloupce si můžete přečíst použitím ovládací klávesy programu SuperNova.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CAPS LOCK + H.

Chcete-li zobrazit záhlaví řádku a sloupce ve vyskakovacím okně:

Stiskněte klávesy LEVÝ SHIFT + CAPS LOCK + H.

Chcete-li si přečíst umístění buňky spolu se záhlavími řádku a sloupce, použijte ovládací klávesu Přečíst záhlaví programu SuperNova.

Klávesa pro čtení

Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst záhlaví NUM. 3 SHIFT + CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO

Opakovaným stiskem této ovládací klávesy získáte další informace o aktuální položce.

 • Druhý stisk vyhláskuje souřadnice buňky.
 • Třetí stisk přečte záhlaví řádku a sloupce.
 • Čtvrtý stisk vyhláskuje záhlaví řádku a sloupce.

Změna metod rozpoznávání záhlaví

Způsob rozpoznávání řádků a sloupců můžete určit prostřednictvím dialogového okna „Nastavení ohlašování záhlaví“. V tomto dialogovém okně můžete nastavit možnosti rozpoznávání, například změnit rozpoznávání tučného textu na rozpoznávání textu kurzívou.

Chcete-li změnit nastavení rozpoznávání:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + X. Otevře se dialogové okno „Nastavení ohlašování záhlaví“.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na položku „Změnit způsob detekce záhlaví“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Způsob detekce záhlaví“.
  V tomto dialogovém okně
  Tlačítkem „Přidat“ můžete přidat metodu, kterou program SuperNova použije pro rozpoznání záhlaví v listu. Možnosti zahrnují různé styly formátování, barvu buňky, vzorek buňky a první textovou buňku v řádku nebo sloupci.
  Tlačítkem „Odstranit“ můžete odstranit metody, které program SuperNova používá pro rozpoznání záhlaví.
  Tlačítky „Nahoru“ a „Dolů“ můžete měnit pořadí, v jakém se zobrazují vlastnosti v seznamu. První položka představuje první možnost, kterou program SuperNova vyzkouší s cílem nalezení záhlaví. Pokud neuspěje, pokusí se najít záhlaví použitím druhé možnosti atd.
 3. Jste-li hotovi, klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova zavře toto dialogové okno a kurzor přejde zpět do okna „Nastavení ohlašování záhlaví“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Zavřít“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova zavře dialogové okno a kurzor se vrátí zpět do listu.

Změna oblasti rozpoznávání záhlaví

Můžete změnit velikost oblasti, ve které program SuperNova vyhledává záhlaví. Ve výchozím nastavení je to 30 řádků a sloupců mimo viditelné buňky na obrazovce.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + X. Otevře se dialogové okno „Nastavení ohlašování záhlaví“.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte položku „Změnit rozsah hledání mimo viditelné buňky“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Rozsah hledání“.
 3. Do pole „Rozsah hledání mimo viditelné buňky“ zadejte hodnotu.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova zavře dialogové okno a kurzor se vrátí zpět do dialogového okna „Nastavení ohlašování záhlaví“.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Zavřít“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova zavře dialogové okno a kurzor bude vrácen zpět do listu.

Poznámka: nastavení příliš vysoké hodnoty může mít negativní dopad na výkon vašeho systému. Může za to množství buněk, které musí program SuperNova prohledávat.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového sešitu
 4. Otevírání sešitů
 5. Ukládání a zavírání sešitů
 6. Práce s buňkami
 7. Formátování buněk
 8. Právě čtete: Čtení záhlaví
 9. Řádky a sloupce
 10. Listy
 11. Řazení dat
 12. Vzorce
 13. Komentáře
 14. Grafy
 15. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2013

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)