Ovládáme aplikaci Excel 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 01. 2015

Kapitola 6: Práce s buňkami

Přečtení buňky

Při pohybu po listu program SuperNova nejprve vysloví obsah aktuální buňky následovaný umístěním buňky, a konečně vlastnosti přidružené k této buňce.

Množství informací ohlašovaných programem SuperNova můžete ovlivnit změnou úrovně výřečnosti.

K přečtení informací o buňce můžete navíc využít následující ovládací klávesy programu SuperNova:

Klávesa pro čtení

Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Aktuální položka NUM. 0 CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU
Přečíst umístění buňky (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 3 SHIFT + CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO
Přečíst vlastnosti buňky (další informace o aktuální položce) LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Vložení dat do buňky

Jak na to:

 1. Přejděte na buňku.
 2. Zadejte data a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Ve výchozím nastavení má stisk klávesy ENTER za následek potvrzení dat a přesunutí na další buňku směrem dolů. K přesunu na další buňku v jiném směru můžete použít následující klávesy:

 • SHIFT + ENTER – potvrzení a přesun o buňku nahoru.
 • TAB – potvrzení a přesun o buňku vpravo.
 • SHIFT + TAB – potvrzení a přesun o buňku vlevo.
 • Šipky – potvrzení a přesun ve směru stisknuté šipky

Úprava buňky

Abyste nemuseli znovu přepisovat obsah buňky, můžete buňku pouze upravit.

Jak na to:

 1. Přejděte na buňku, kterou chcete upravit.
 2. Stiskněte klávesu F2.
 3. Upravte obsah buňky a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Chcete-li úpravu zrušit bez provedení změn, stiskněte klávesu ESCAPE.

Poznámka: Ve výchozím nastavení má stisk klávesy ENTER za následek potvrzení dat a přesunutí na další buňku směrem dolů. K přesunu na další buňku v jiném směru můžete použít následující klávesy:

 • SHIFT + ENTER – potvrzení a přesun o buňku nahoru.
 • TAB – potvrzení a přesun o buňku vpravo.
 • SHIFT + TAB – potvrzení a přesun o buňku vlevo.

Poznámka: text můžete do aktivní buňky psát v režimu vkládání nebo přepisování. Mezi těmito režimy vstupu se přepínáte klávesou INSERT. V režimu vkládání je psaný text přidáván na aktuální řádek, aniž by nahrazoval stávající text; v režimu přepisování je stávající text nahrazován psaným textem, znak po znaku.

Vymazání obsahu buněk

Chcete-li vymazat data z buněk:

 1. Vyberte buňky, jejichž obsah chcete vymazat.
 2. Stiskněte klávesu DELETE.

Vložení buněk

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Přejděte na buňku, kam chcete vložit nové buňky. Jestliže chcete vložit více než jednu buňku, vyberte buňky, kam chcete vložit nové buňky.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + PLUS. Otevře se dialogové okno „Vložit“.
 3. Šipkami vyberte „Posunout buňky vpravo“ nebo „Posunout buňky dolů“ a poté stiskněte klávesu ENTER. Zvolená možnost určuje směr, ve kterém budou stávající buňky posunuty. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží nové buňky.

Přemístění dat v sešitu

Data můžete přemístit z jedné části sešitu do jiné. Vaše práce se tak zrychlí, jelikož nemusíte informace znovu přepisovat.

Jak na to:

 1. Vyberte buňky, které chcete přemístit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + X. Aplikace Excel přemístí data do schránky.
 3. Přejděte na buňku, kam chcete vložit data.
 4. Chcete-li přepsat existující data, stiskněte klávesy CONTROL + V.
 5. Chcete-li přesunout existující buňky, otevřete kontextovou nabídku stisknutím kláves SHIFT + F10, poté klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Vložit vyjmuté buňky“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Vložit“. V tomto dialogovém okně Šipkami zvolte, zda chcete existující buňky posunout vpravo nebo dolů a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží data.

Kopírování dat v sešitu

Data můžete zkopírovat z jedné části sešitu do jiné. Vaše práce se tak zrychlí, jelikož nemusíte informace znovu přepisovat.

Jak na to:

 1. Vyberte buňky, které chcete zkopírovat.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + C. Aplikace Excel přemístí data do schránky.
 3. Přejděte na buňku, kam chcete vložit data.
 4. Chcete-li přepsat existující data, stiskněte klávesy CONTROL + V.
 5. Chcete-li přesunout existující buňky, otevřete kontextovou nabídku stisknutím kláves SHIFT + F10, poté klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Vložit kopírované buňky“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Vložit“. V tomto dialogovém okně Šipkami zvolte, zda chcete existující buňky posunout vpravo nebo dolů a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží data.

Nalezení dat

Chcete-li najít data v sešitu:

 1. Stiskněte klávesy SHIFT + F5. Otevře se dialogové okno „Najít a nahradit“.
 2. Do pole „Najít“ zadejte data, která chcete najít, a poté proveďte jednu z následujících ak­cí:
 • Stiskněte klávesu ENTER a poté stiskněte klávesu ESCAPE, čímž zavřete dialogové okno. Budete vráceni zpět do listu a nalezená buňka bude vybrána. Chcete-li najít další buňku s výskytem hledaného textu, stiskněte klávesy SHIFT + F4.
 • Stiskněte klávesu ENTER a poté stiskněte klávesy ALT + F6. Systémový kurzor se přesune z dialogového okna „Najít a nahradit“ na nalezenou buňku. Chcete-li se vrátit zpět do dialogového okna „Najít a nahradit“, opět stiskněte klávesy ALT + F6.
 • Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Najít vše“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Zobrazí se seznam odpovídajících výsledků. Seznam můžete procházet Šipkami a po stisku klávesy ENTER se systémový kurzor přesune na danou buňku v listu. Chcete-li na vybranou buňku přejít, přemístěte systémový kurzor do listu stiskem kláves ALT + F6 nebo opusťte dialogové okno stiskem klávesy ESCAPE.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového sešitu
 4. Otevírání sešitů
 5. Ukládání a zavírání sešitů
 6. Právě čtete: Práce s buňkami
 7. Formátování buněk
 8. Čtení záhlaví
 9. Řádky a sloupce
 10. Listy
 11. Řazení dat
 12. Vzorce
 13. Komentáře
 14. Grafy
 15. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2013

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)