Ovládáme aplikaci Excel 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 01. 2015

Kapitola 4: Otevírání sešitů

Otevření nedávného sešitu

Aplikace Excel po svém spuštění zobrazí Úvodní obrazovku se seznamem šablon. Úvodní obrazovka taktéž zobrazuje naposledy otevřené soubory. Chcete-li otevřít nedávný sešit z tohoto dialogového okna, musíte se stiskem klávesy TAB přemístit do seznamu „Poslední“, šipkami vybrat sešit a stisknout klávesu ENTER.

Tip: zobrazování Úvodní obrazovky při spuštění aplikace Excel můžete potlačit tak, že přejdete do Možností aplikace Excel (klávesy ALT + S, M) a v kategorii „Obecné“ odškrtnete zaškrtávací pole „Při spuštění této aplikace zobrazovat Úvodní obrazovku“.

Pokud právě pracujete na nějakém sešitu, můžete k nalezení nedávného sešitu použít zobrazení Backstage namísto dialogového okna „Otevřít“.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + O. Otevře se zobrazení Backstage. Systémový kurzor se nachází na možnosti „Otevřít“.
 2. Klávesou TAB přejděte do seznamu „Poslední sešity“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte soubor a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazení Backstage se zavře a soubor se otevře.

Otevření existujícího sešitu

Dialogové okno „Otevřít“ umožňuje najít a otevřít sešity uložené v počítači. V hlavním okně aplikace Excel pak lze tyto sešity upravovat.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROl + F12. Otevře se dialogové okno „Otevřít“.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkami vyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a otevře soubor.

Poznámka: otevíráte-li soubor jiného typu, než určuje hodnota „Soubory typu“, budete muset tuto hodnotu změnit. Seznam „Soubory typu“ omezuje typy zobrazených souborů.

Přepínání mezi otevřenými sešity

V aplikaci Excel můžete mít otevřených více sešitů současně a přepínat se mezi nimi klávesovým příkazem aplikace Excel.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CONTROL + F6 nebo CONTROL + SHIFT + F6.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového sešitu
 4. Právě čtete: Otevírání sešitů
 5. Ukládání a zavírání sešitů
 6. Práce s buňkami
 7. Formátování buněk
 8. Čtení záhlaví
 9. Řádky a sloupce
 10. Listy
 11. Řazení dat
 12. Vzorce
 13. Komentáře
 14. Grafy
 15. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2013

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)