Ovládáme aplikaci Excel 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 01. 2015

Kapitola 13: Komentáře

K buňce můžete přidat komentář. Komentář je malé textové pole obsahující veškeré zajímavosti vztahující se k aktuální buňce.

Komentáře přidávané k buňkám můžete zobrazit či skrýt.

Doporučená změna nastavení komentářů aplikace Excel

Nastavení aplikace Excel, jež způsobí skrytí komentářů, vám může přijít vhod, jelikož zlepšuje přehlednost obrazovky a práce s komentáři je tak snazší.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy ALT + S. Otevře se zobrazení Backstage.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Možnosti“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Možnosti aplikace Excel“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na kartu „Upřesnit“.
 4. Klávesou TAB přejděte do skupiny „Zobrazit u buněk s komentáři:“ a vyberte buď „Žádné komentáře ani indikátory“ nebo „Pouze indikátory; komentáře při přechodu“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a použije změny.

Přidání nebo upravení komentáře

Chcete-li přidat nebo upravit komentář:

 1. Přejděte na buňku, kterou chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F2. Otevře se textové pole komentáře.
 3. Zadejte komentář a stiskněte klávesu ESCAPE. Aplikace Excel uloží komentář a kurzor přejde zpět do listu.

Jestliže se kurzor zpět do listu nevrátí, stiskněte klávesu ESCAPE pro přesunutí kurzoru od komentáře. Chcete-li zabránit výskytu tohoto problému v budoucnu, vizte oddíl Doporučená změna nastavení komentářů aplikace Excel výše.

Přečtení komentáře

SuperNova vám řekne, když buňka obsahuje komentář. Můžete se pak rozhodnout, zda si jej přečíst nebo ignorovat.

Chcete-li si přečíst komentář, stiskněte ovládací klávesu Další informace o aktuální položce.

Ovládací klávesa programu SuperNova
Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Zobrazení komentářů v právě viditelných buňkách

Jeden způsob, jak si můžete prohlédnout komentáře přidané k buňkám, je použití Vyhledávače položek programu SuperNova. Tento způsob je omezen na buňky, jež jsou právě viditelné na obrazovce.

Chcete-li zobrazit seznam komentářů a následně přejít na buňku s komentářem:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se Vyhledávač položek programu SuperNova. Aktivní bude karta „Souhrn“.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ procházejte seznam „Souhrn“, vyberte „Komentáře“ a stiskněte klávesu ENTER. Nyní se nacházíte v seznamu komentářů.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte komentář, na který chcete přejít, a stiskněte klávesu ENTER. Program SuperNova zavře Vyhledávač položek a kurzor se přemístí na buňku.

Přecházení po buňkách s komentáři

Pracujete-li s malým listem, Vyhledávač položek představuje snadný způsob, jak si prohlédnout buňky obsahující komentáře. Je-li však oblast buněk větší, než je možné zobrazit na obrazovce, musíte zvolit jiný postup.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + O. Aplikace Excel vybere všechny buňky v listu, které obsahují komentář.
 2. Klávesami TAB nebo SHIFT + TAB se pohybujte po vybraných buňkách.

Poznámky:

 • Jakmile zrušíte výběr buněk, například pokud stiskem Šipek opustíte aktuální buňku, nebudete se již moci pohybovat po vybraných buňkách.
 • Všechny buňky s komentáři můžete rovněž vybrat tak, že stisknete klávesu F5 pro otevření dialogového okna „Přejít na“, stisknete tlačítko „Jinak…“ a poté zvolíte „Komentáře“.

Odstranění komentáře

Chcete-li odstranit komentář z buňky:

 1. Přejděte na buňku, kterou chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Odstranit komentář“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře nabídku a odstraní komentář.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového sešitu
 4. Otevírání sešitů
 5. Ukládání a zavírání sešitů
 6. Práce s buňkami
 7. Formátování buněk
 8. Čtení záhlaví
 9. Řádky a sloupce
 10. Listy
 11. Řazení dat
 12. Vzorce
 13. Právě čtete: Komentáře
 14. Grafy
 15. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2013

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)