Ovládáme aplikaci Excel 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 01. 2015

Kapitola 2: Naučte se základy

Procházení sešitu pomocí klávesnice

Aplikace Excel disponuje množstvím různých klávesových zkratek, jimiž lze procházet sešity.

Zde uvádíme jen některé nejoblíbenější klávesové zkratky, které máte k dispozici:

 • Chcete-li přecházet po buňkách, použijte Šipky.
 • Chcete-li přejít na další buňku vpravo, stiskněte klávesu TAB.
 • Chcete-li přejít na další buňku vlevo, stiskněte klávesy SHIFT + TAB.
 • Chcete-li přejít na okraj oblasti dat, stiskněte klávesy CONTROL + Šipky.
 • Chcete-li přejít na první buňku řádku, stiskněte klávesu HOME.
 • Chcete-li přejít na první buňku, stiskněte klávesy CONTROL + HOME.
 • Chcete-li přejít na poslední buňku, stiskněte klávesy CONTROL + END.
 • Chcete-li posunout obraz dolů, stiskněte klávesu PAGE DOWN.
 • Chcete-li posunout obraz nahoru, stiskněte klávesu PAGE UP.
 • Chcete-li posunout obraz doprava, stiskněte klávesy ALT + PAGE DOWN.
 • Chcete-li posunout obraz doleva, stiskněte klávesy ALT + PAGE UP.
 • Chcete-li přejít na další list, stiskněte klávesy CONTROL + PAGE DOWN.
 • Chcete-li přejít na předchozí list, stiskněte klávesy CONTROL + PAGE UP.
 • Chcete-li přejít na určitou buňku pomocí dialogového okna „Přejít na“, otevřete dialogové okno „Přejít na“ stiskem klávesy F5, do pole „Odkaz“ zadejte souřadnice buňky a stiskněte klávesu ENTER.

Výběr buněk v listu

Aplikace Excel nabízí mnoho různých způsobů výběru buněk. Některé způsoby používají pouze myš, některé pouze klávesnici a některé kombinují obojí.

Tip: pokud zjistíte, že vám kvůli funkci Rychlá analýza odskakuje systémový kurzor z listu při bývěru buněk, přejděte do Možností aplikace Excel (ALT + S, M) a v kategorii „Obecné“ odškrtněte zaškrtávací pole „Při výběru zobrazovat možnosti Rychlá analýza“.

Výběr jediné oblasti pomocí klávesnice

Zde jsou jen některé ze způsobů, jak můžete vybrat oblast buněk pomocí klávesnice:

 • Chcete-li vybrat buňky, přejděte do levého horního rohu, stiskněte a držte klávesu SHIFT a opakovaným stiskem kláves ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA VPRAVO rozšiřujte výběr dolů a doprava.
 • Chcete-li vybrat oblast dat, přemístěte kurzor do oblasti a stiskněte klávesy CONTROL + A.
 • Chcete-li vybrat celý list, dvakrát stiskněte klávesy CONTROL + A.
 • Chcete-li vybrat sloupec, přemístěte se na první buňku sloupce a stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ. Budou tak vybrány buňky až po poslední použitou buňku ve sloupci. Stisknete-li nyní opět klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ, vyberete celý sloupec.
 • Chcete-li vybrat řádek, přemístěte se na první buňku řádku a stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA VPRAVO. Budou tak vybrány buňky až po poslední použitou buňku v řádku. Stisknete-li nyní opět klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA VPRAVO, vyberete celý řádek.
 • Chcete-li vybrat celý sloupec, stiskněte klávesy PRAVÝ CONTROL + MEZERNÍK. (Na použití klávesy PRAVÝ CONTROL zde klademe zvláštní důraz proto, že klávesa LEVÝ CONTROL stisknutá spolu s klávesou MEZERNÍK běžně otevírá ovládací panel programu SuperNova.)
 • Chcete-li vybrat celý řádek, stiskněte klávesy SHIFT + MEZERNÍK.
 • Chcete-li vybrat všechny použité buňky listu, přejděte na první buňku listu stiskem kláves CONTROL + HOME a poté stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + END.

Výběr nesousedících oblastí pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice můžete vybrat i nesousedící oblasti listu.

Chcete-li vybrat nesousedící oblasti pomocí klávesnice:

 1. Přejděte na levou horní buňku oblasti.
 2. Držte klávesu SHIFT a klávesami ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA VPRAVO vyberte buňky první oblasti.
 3. Stiskněte klávesy SHIFT + F8.
 4. Přejděte na levou horní buňku druhé oblasti.
 5. Držte klávesu SHIFT a klávesami ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA VPRAVO vyberte buňky druhé oblasti.
 6. Chcete-li ve výběru buněk pokračovat, opět stiskněte klávesy SHIFT + F8 a vyberte další oblast.
 7. Předchozí krok opakujte, dokud nevyberete všechny požadované buňky listu.

Tip: Aplikace Excel indikuje, že je připravena k výběru dalších buněk, zobrazením textu „Přidat k výběru“ na stavovém řádku aplikace Excel. Tento text se zobrazí, jakmile stisknete klávesy SHIFT + F8.

Výběr použitím příkazu Přejít na

Chcete-li vybrat buňky použitím příkazu „Přejít na“:

 1. Stiskněte klávesu F5. Otevře se dialogové okno „Přejít na“ a kurzor bude umístěn do pole „Odkaz“.
 2. Chcete-li vybrat jedinou oblast, zapište souřadnice vybírané oblasti, například chcete-li vybrat všechny buňky mezi C5 a F9, zapište „C5:F9“.
 3. Chcete-li vybrat nesousedící oblasti, zapište souřadnice jejich oblastí oddělené čárkami, například chcete-li vybrat oblasti mezi C5 a F9 a mezi J5 a P9, zapište „C5:F9, J5:P9“.
 4. Stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vybere buňky.

Výběr buněk pomocí myši

Buňky můžete vybrat pomocí ukazatele myši.

 • Chcete-li vybrat jedinou oblast buněk, klikněte na místo, odkud má výběr začít, držte levé tlačítko myši stisknuté a přejeďte ukazatelem myši přes buňky, které chcete vybrat.
 • Chcete-li vybrat rozsáhlou oblast buněk, klikněte na místo, odkud má výběr začít, stiskněte a držte klávesu SHIFT, přejeďte ukazatelem myši přes buňky, které chcete vybrat a klikněte na poslední vybíranou buňku.
 • Chcete-li vybrat nesousedící buňky, vyberte první oblast buněk a následně stiskněte a držte klávesu CONTROL, dokud nevyberete všechny další oblasti buněk.

Ohlášení vybraných oblastí

Pomocí ovládací klávesy Další informace o aktuální položce můžete nechat program SuperNova ohlásit právě vybrané oblasti v aktuálním listu.

Klávesy pro čtení

Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Pohyb uvnitř výběru pomocí klávesnice

Na každou vybranou buňku lze přejít pomocí klávesových zkratek aplikace Excel.

 • Chcete-li přejít na další vybranou buňku, stiskněte klávesu TAB nebo klávesu ENTER.
 • Chcete-li přejít na předchozí vybranou buňku, stiskněte klávesy SHIFT + TAB nebo klávesy SHIFT + ENTER.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Naučte se základy
 3. Vytvoření nového sešitu
 4. Otevírání sešitů
 5. Ukládání a zavírání sešitů
 6. Práce s buňkami
 7. Formátování buněk
 8. Čtení záhlaví
 9. Řádky a sloupce
 10. Listy
 11. Řazení dat
 12. Vzorce
 13. Komentáře
 14. Grafy
 15. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2013

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)