Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 4: Otevírání dokumentů

Otevření nedávného dokumentu

Aplikace Word po svém spuštění zobrazí Úvodní obrazovku se seznamem šablon. Úvodní obrazovka taktéž zobrazuje naposledy otevřené soubory. Chcete-li otevřít nedávný dokument z tohoto dialogového okna, musíte se stiskem klávesy TAB přemístit do seznamu „Poslední“, šipkami vybrat dokument a stisknout klávesu ENTER.

Tip: zobrazování Úvodní obrazovky při spuštění aplikace Word můžete potlačit tak, že přejdete do Možností aplikace Word (klávesy ALT + S, M) a v kategorii „Obecné“ odškrtnete zaškrtávací pole „Při spuštění této aplikace zobrazovat Úvodní obrazovku“.

Pokud právě pracujete na nějakém dokumentu, můžete k nalezení nedávného dokumentu použít zobrazení Backstage namísto dialogového okna „Otevřít“.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + O. Otevře se zobrazení Backstage. Systémový kurzor se nachází na možnosti „Otevřít“.
 2. Klávesou TAB přejděte do seznamu „Poslední dokumenty“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte soubor a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazení Backstage se zavře a soubor se otevře.

Otevření existujícího dokumentu

Dialogové okno „Otevřít“ umožňuje najít a otevřít dokumenty uložené v počítači. V hlavním okně aplikace Word pak lze tyto dokumenty upravovat.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROl + F12. Otevře se dialogové okno „Otevřít“.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkami vyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a otevře soubor.

Poznámka: otevíráte-li soubor jiného typu, než určuje hodnota „Soubory typu“, budete muset tuto hodnotu změnit. Seznam „Soubory typu“ omezuje typy zobrazených souborů.

Vytvoření a otevření kopie dokumentu

Můžete vytvořit a otevřít kopii dokumentu namísto původního souboru. To může být užitečné, pokud chcete zachovat původní dokument.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + F12. Otevře se dialogové okno „Otevřít“.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkamivyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete a poté vyberte soubor.
 3. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Otevřít“ a stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ. Otevře se nabídka.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte „Otevřít kopii“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a otevře kopii souboru.

Poznámka: otevíráte-li soubor jiného typu, než určuje hodnota „Soubory typu“, budete muset tuto hodnotu změnit. Seznam „Soubory typu“ omezuje typy zobrazených souborů.

Otevření dokumentu v režimu jen pro čtení

Soubor lze otevřít v režimu jen pro čtení. To znamená, že provedené změny nelze uložit do původního souboru a k jejich uložení je nutné zvolit jiný název souboru. To může být užitečné, pokud chcete zachovat původní dokument.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + F12. Otevře se dialogové okno „Otevřít“.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkami vyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete a poté vyberte soubor.
 3. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Otevřít“ a stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ. Otevře se nabídka.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Otevřít jen pro čtení“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a otevře soubor.

Poznámka: otevíráte-li soubor jiného typu, než určuje hodnota „Soubory typu“, budete muset tuto hodnotu změnit. Seznam „Soubory typu“ omezuje typy zobrazených souborů.

Obnovení dokumentu

Dojde-li během vaší práce na dokumentu k neočekávanému ukončení aplikace Word, při dalším spuštění aplikace Word budete mít k dispozici možnosti obnovení.

Chcete-li obnovit dokument:

 1. Jakmile spustíte aplikaci Word a zobrazí se seznam šablon, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Zobrazit ovnovené soubory“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word otevře prázdný dokument a zobrazí podokno obnovení.
 2. Přejděte do podokna obnovení stiskem klávesy F6.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyhledejte dokument, který chcete obnovit.
 4. Stiskněte klávesy ALT + ŠIPKA DOLŮ, otevře se kontextová nabídka.
 5. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na požadovanou možnost obnovení a stiskněte klávesu ENTER. Možnosti obnovení zahrnují „Otevřít“, „Uložit jako“ a „Odstranit“.

Poznámka: zavřete-li aplikaci Word, aniž byste vybrali možnost obnovení, váš dokument bude obsahovat pouze data z bodu posledního uložení dokumentu. Nezapomínejte na pravidelné ukládání vaší práce.

Přepínání mezi otevřenými dokumenty

V aplikaci Word můžete současně otevřít více dokumentů, mezi nimiž se pak lze přepínat pomocí klávesového příkazu aplikace Word.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CONTROL + F6 nebo CONTROL + SHIFT + F6.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Právě čtete: Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Práce s textem
 7. Formátování textu
 8. Formátování odstavců
 9. Seznamy
 10. Tabulky
 11. Konce stran a oddílů
 12. Styly
 13. Textová pole
 14. Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)