Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 14: Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu

Kontrola chyb v dokumentu pomocí podokna úloh Kontrola pravopisu

Aplikace Word 2013, na rozdíl od předchozích verzí, zobrazuje pravopisné a gramatické chyby v podokně úloh Kontrola pravopisu. Podokno úloh se nachází na pravé straně obrazovky, máte tak stále na očích okno dokumentu a tím i kontext chyby.

S tímto podoknem úloh můžete pracovat následujícími způsoby:

Funkce Klávesová zkratka
Spustit kontrolu pravopisu a gramatiky F7
Přecházet mezi různými ovládacími prvky TAB nebo SHIFT + TAB
Přijmout návrh a změnit dokument z podokna úloh Z
Přijmout návrh a zaměnit všechny výskyty v dokumentu z podokna úloh V
Přeskočit jeden výskyt slova z podokna úloh P
Přeskakovat všechny výskyty slova z podokna úloh K
Přidat slovo do uživatelského slovníku z podokna úloh A
Ručně opravit chybu v dokumentu z podokna úloh Přesuňte systémový kurzor zpět do dokumentu stiskem kláves SHIFT + F6 a upravte slovo. Jste-li hotovi, přesuňte systémový kurzor do podokna úloh stiskem klávesy F6.
Chcete-li zavřít podokno úloh, je-li aktivní Otevřete nabídku Možnosti podokna úloh stiskem kláves PRAVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Zavřít“ a stiskněte klávesu ENTER.

Tip: Chcete-li v podokně úloh Kontrola pravopisu pracovat rychleji, používejte zkratkové klávesy přidružené k tlačítkům v podokně úloh. Jste-li v podokně úloh, stačí stisknout pouze samotné písmeno, pro funkčnost klávesové zkratky tak není třeba současně držet stisknutou klávesu ALT při stisku písmene klávesové zkratky.

Kontrola pravopisných a gramatických chyb během práce

Nastavíte-li aplikaci Word tak, aby zobrazovala chyby, a program SuperNova tak, aby ohlašoval chyby, můžete kontrolovat pravopisné a gramatické chyby při práci na dokumentu.

Zobrazení chyb v aplikaci Word

Chcete-li, aby aplikace Word zobrazovala chyby:

 1. Stiskněte klávesy ALT + S. Otevře se zobrazení Backstage.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Možnosti“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Možnosti aplikace Word“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Kontrola pravopisu a mluvnice“.
 4. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Kontrolovat pravopis při psaní“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 5. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Označovat gramatické chyby při psaní“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word uloží změny a zavře dialogové okno.

Ohlašování pravopisných a gramatických chyb v aplikaci Word

Chcete-li nastavit program SuperNova tak, aby ohlašoval chyby:

 1. Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Otevře se ovládací panel programu SuperNova.
 2. Stiskněte klávesy ALT + H. Otevře se menu „Hlas“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Ohlašování textových stylů“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Ohlašování textových stylů“.
 4. Na kartě „Editační oblasti“ přejděte klávesou TAB na zaškrtávací pole „Pravopisné chyby“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 5. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Gramatické chyby“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte MEZERNÍK. Program SuperNova uloží změny a zavře dialogové okno.
 7. Stiskem klávesy ESCAPE zavřete ovládací panel programu SuperNova.

Zobrazování pravopisných a gramatických chyb na braillském displeji

Chcete-li nastavit program SuperNova tak, aby na braillském displeji indikoval chybně napsané slovo nebo větu v aplikaci Word, musíte zapnout režim Zvláštní znaky programu SuperNova. Zvláštní znaky pak budou indikovány přidáním bodu 8.

Chcete-li zapnout režim Zvláštní znaky a zobrazit chyby:

 1. Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Otevře se ovládací panel programu SuperNova.
 2. Stiskněte klávesy ALT + B. Otevře se nabídka „Braillské“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Znaky“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na položku „Zvláštní znaky“ a stiskem klávesy ENTER ji zaškrtněte.
 5. Stiskněte klávesy ALT + B. Otevře se nabídka „Braillské“.
 6. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Znaky“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 7. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Nastavení“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Znaky“.
 8. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Pravopis“ ve skupině „Označení zvláštních znaků“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 9. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Gramatika“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 10. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte MEZERNÍK. Program SuperNova uloží změny a zavře dialogové okno.
 11. Stiskněte klávesu ESCAPE pro opuštění ovládacího panelu programu SuperNova.

Chcete-li zobrazování zvláštních znaků vypnout, jednoduše přejděte na položku nabídky „Zvláštní znaky“ a odškrtněte ji.

Oprava chyb během práce

Chcete-li vyhledat návrhy chybně napsaných slov během práce:

 1. Umístěte kurzor na slovo nebo větu, která je aplikací Word označena jako chybná.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka. Nabídka obsahuje navržené opravy.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte návrh, jejž chcete použít, a stiskněte klávesu ENTER.

Součástí aplikace Word je rovněž klávesová zkratka, která způsobí vyhledání další hlášené chyby a automatické otevření kontextové nabídky.

Jak na to:

Stiskněte klávesy ALT + F7.

Zobrazení pravopisných a gramatických chyb v dokumentu

Pomocí funkce Vyhledávač položek programu SuperNova lze zobrazit seznam pravopisných a gramatických chyb v dokumentu. K tomu je zapotřebí nastavit aplikaci Word tak, aby zobrazovala pravopisné a gramatické chyby. Více viz Zobrazení chyb v aplikaci Word.

Chcete-li zobrazit seznam pravopisných nebo gramatických chyb a poté přejít na chybu:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se dialogové okno „Vyhledávač položek“.
 2. Na kartě „Souhrn“ procházejte možnosti stiskem klávesy ŠIPKA DOLŮ, dokud nenarazíte na „Pravopisná chyba“ nebo „Gramatická chyba“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se příslušný seznam.
 3. Šipkami vyberte chybu, kterou chcete přezkoumat, a poté stiskněte klávesu ENTER. Program SuperNova zavře Vyhledávač položek a přemístí kurzor na chybu.

Vyhledání slova ve funkci Tezaurus

Součástí aplikace Word je funkce Tezaurus. Funkci Tezaurus lze použít k vyhledání slov podobného významu ke slovu v dokumentu.

Chcete-li použít funkci Tezaurus aplikace Word:

 1. Vyberte slovo, které chcete vyhledat.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F7. Otevře se podokno úloh „Tezaurus“ se seznamem nalezených slov.
 3. Opakovaným stiskem klávesy F6 přejděte do podokna úloh.
 4. Klávesou TAB procházejte seznam navržených slov. Jakmile najdete slovo, které chcete přezkoumat, stiskněte klávesy ALT + ŠIPKA DOLŮ. Otevře se kontextová nabídka.
 5. V této nabídce zvolte jednu z možností: „Vložit“, chcete-li nahradit slovo; „Kopírovat“, chcete-li zkopírovat slovo do schránky; „Hledat“, chcete-li slovo vyhledat ve funkci Tezaurus.
 6. Chcete-li se vrátit zpět do dokumentu, stiskněte klávesy SHIFT + F6.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Práce s textem
 7. Formátování textu
 8. Formátování odstavců
 9. Seznamy
 10. Tabulky
 11. Konce stran a oddílů
 12. Styly
 13. Textová pole
 14. Právě čtete: Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)