Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 10: Tabulky

Vložení tabulky

Tabulku lze v aplikaci Word vložit několika způsoby. Jedním z oblíbených způsobů je určení rozměrů tabulky pomocí mřížky.

Jak na to:

 1. Přejděte na místo, kam chcete tabulku vložit.
 2. Stiskněte klávesy ALT + V. Otevře se karta „Vložení“.
 3. Stiskem kláves CONTROL + ŠIPKA VPRAVO přejděte do skupiny „Tabulky“. První položkou této skupiny je „Tabulka“.
 4. Stiskněte klávesu MEZERNÍK pro otevření seznamu možností „Tabulka“. První možností je mřížka umožňující volbu počtu řádků a sloupců pro vaši tabulku.
 5. Šipkami vyberte rozměry tabulky a stiskem klávesy ENTER potvrďte výběr. Aplikace Word zavře mřížku a vloží tabulku do dokumentu.

Mezi další způsoby vložení tabulky patří výběr tabulky ze seznamu „Rychlé tabulky“ nebo použití dialogového okna Vložit tabulku. Oba tyto způsoby jsou dostupné ze seznamu možností „Tabulka“ na Pásu karet. Poznámka: k přesunu z mřížky na položky nabídky musíte použít klávesy SHIFT + TAB, protože samotná klávesa TAB slouží k pohybu po mřížce.

Vložení buňky, sloupce nebo řádku

Rozměry vaší tabulky můžete při práci snadno měnit, aniž byste museli použít Pás karet.

Jak na to:

 1. Přejděte na místo v tabulce, kam chcete vložit novou buňku, sloupec nebo řádek.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Vložit“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 4. Šipkami vyberte položku a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře nabídku a změní rozměry tabulky.

Mějte na paměti, že aplikace Word vloží nový řádek tabulky rovněž tehdy, stisknete-li klávesu TAB v poslední buňce tabulky. Abyste zabránili vložení nového řádku tabulky, musíte tabulku opustit Šipkami.

Pohyb po tabulce pomocí klávesnice

Po tabulce se lze pohybovat pomocí klávesových příkazů aplikace Word. Ke zlepšení práce rovněž přispějí další ovládací klávesy programu SuperNova.

Následující tabulka uvádí hlavní klávesové příkazy.

Klávesy pro pohyb v tabulce
Funkce Klávesová zkratka
Přejít na další řádek v rámci buňky (neobsahuje-li buňka další řádky, kurzor se přesune na další buňku níže) ŠIPKA DOLŮ
Přejít na předchozí řádek v rámci buňky (neobsahuje-li buňka další řádky, kurzor se přesune na další buňku výše) ŠIPKA NAHORU
Přejít na další buňku (obsah buňky bude vybrán) TAB
Přejít na předchozí buňku (obsah buňky bude vybrán) SHIFT + TAB
Přejít na první buňku ve sloupci ALT + PAGE UP
Přejít na poslední buňku ve sloupci ALT + PAGE DOWN
Přejít na první buňku v řádku ALT + HOME
Přejít na poslední buňku v řádku ALT + END
Přejít o buňku výše LEVÝ CONTROL + ALT + ŠIPKA NAHORU
Přejít o buňku níže LEVÝ CONTROL + ALT + ŠIPKA DOLŮ
Přejít o buňku vpravo LEVÝ CONTROL + ALT + ŠIPKA VPRAVO
Přejít o buňku vlevo LEVÝ CONTROL + ALT + ŠIPKA VLEVO

Přesun obsahu řádku nahoru nebo dolů

Pomocí klávesového příkazu lze přesunout obsah řádku tabulky směrem nahoru nebo dolů.

Jak na to:

 1. Přejděte na řádek tabulky, který chcete přesunout.
 2. Stiskněte klávesy:
 • ALT + SHIFT + ŠIPKA NAHORU pro přesun aktuálního řádku nahoru.
 • ALT + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ pro přesun aktuálního řádku dolů.

Přečtení obsahu tabulky

Program SuperNova automaticky čte nahlas řádky a buňky tabulky při pohybu v tabulce. Součástí programu SuperNova jsou rovněž ovládací klávesy umožňující přečtení určité oblasti tabulky.

Ovládací klávesy pro čtení tabulek
Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst sloupec CAPS LOCK + NUM. 6 CAPS LOCK + SHIFT + ŠIPKA VPRAVO
Přečíst sloupec od aktuální buňky CAPS LOCK + NUM. TEČKA CAPS LOCK + SHIFT + PAGE DOWN
Přečíst sloupec po aktuální buňku CAPS LOCK + NUM. 3 CAPS LOCK + SHIFT + PAGE UP
Přečíst řádek CAPS LOCK + NUM. 0 CAPS LOCK + SHIFT + ŠIPKA NAHORU
Přečíst řádek od aktuální buňky CAPS LOCK + NUM. 2 CAPS LOCK + SHIFT + END
Přečíst řádek po aktuální buňku CAPS LOCK + NUM. 1 CAPS LOCK + SHIFT + HOME

Přechod na následující nebo předchozí tabulku

Jeden způsob, jak rychle přejít na následující nebo předchozí tabulku v dokumentu, je použití Rychlých navigačních kláves programu SuperNova.

 • Chcete-li přejít na následující tabulku v dokumentu, stiskněte klávesy CAPS LOCK + T.
 • Chcete-li přejít na předchozí tabulku v dokumentu, stiskněte klávesy SHIFT + CAPS LOCK + T.

Pokud se ve směru hledání nenachází žádná tabulka, program SuperNova ohlásí „tabulka nenalezena“.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Práce s textem
 7. Formátování textu
 8. Formátování odstavců
 9. Seznamy
 10. Právě čtete: Tabulky
 11. Konce stran a oddílů
 12. Styly
 13. Textová pole
 14. Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)