Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 7: Formátování textu

Změna typu písma

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + D. Otevře se dialogové okno „Písmo“. První položkou tohoto dialogového okna bývá seznam „Písmo“, toto se však může lišit v závislosti na instalovaných jazykových balíčcích.
 3. Šipkami vyberte písmo a stiskněte klávesu ENTER. Můžete rovněž zadat název písma a stisknout klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a změní text. Výběr textu zůstane zachován.

Změna velikosti písma

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + D. Otevře se dialogové okno „Písmo“. První položkou tohoto dialogového okna bývá seznam „Písmo“, toto se však může lišit v závislosti na instalovaných jazykových balíčcích.
 3. Klávesou TAB přejděte do pole „Velikost“.
 4. Šipkami zvolte velikost a stiskněte klávesu ENTER. Stejně tak můžete zapsat velikost a stisknout klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a změní text. Výběr textu zůstane zachován.

Změna barvy písma

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + D. Otevře se dialogové okno „Písmo“.
 3. Klávesou TAB přejděte na seznam „Barva písma“ a stiskem klávesy ŠIPKA DOLŮ jej otevřete.
 4. Šipkami vyberte barvu a stiskněte klávesu ENTER. Seznam se zavře a kurzor se vrátí do dialogového okna.
 5. Stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a změní text. Výběr textu zůstane zachován.

Změna textu na tučný

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + B.

Změna textu na kurzívu

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + I.

Změna textu na podtržený

Chcete-li použít výchozí styl podtržení:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + U.

Chcete-li použít jiný styl podtržení:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + D. Otevře se dialogové okno „Písmo“. První položkou tohoto dialogového okna bývá seznam „Písmo“, toto se však může lišit v závislosti na instalovaných jazykových balíčcích.
 3. Klávesou TAB přejděte na seznam „Styl podtržení“.
 4. Stiskem klávesy ŠIPKA DOLŮ otevřete seznam, Šipkami vyberte styl a stiskněte klávesu ENTER. Seznam se zavře.
 5. Stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a změní text. Výběr textu zůstane zachován.

Změna textu na dolní index

Text lze změnit tak, aby se zobrazoval pod základnou řádku, a to změnou na dolní index.

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + ROVNÁ SE.

Změna textu na horní index

Text lze změnit tak, aby se zobrazoval nad základnou řádku, a to změnou na horní index.

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ROVNÁ SE.

Kopírování a vkládání formátování

Pomocí funkce „Kopírovat formát“ aplikace Word lze kopírovat a vkládat formátování, včetně formátování použitého na text, odstavce a oddíly.

Jak na to:

 1. Vyberte text, ze kterého chcete kopírovat.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + C.
 3. Vyberte text, který chcete změnit.
 4. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + V.

Ohlašování změn formátování při čtení

Program SuperNova lze nastavit tak, aby v průběhu čtení textu ohlašoval jeho formátování, například tučné, kurzíva nebo podtržení.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Otevře se ovládací panel programu SuperNova.
 2. Stiskněte klávesy ALT + H. Otevře se nabídka „Hlas“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Ohlašování textových stylů“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Ohlašování textových stylů“.
 4. Pokud si přejete, aby byly ohlašovány změny formátování při pohybu v dokumentu, na kartě „Editační oblasti“ přecházejte klávesou TAB po všech dostupných možnostech formátování a stiskem klávesy MEZERNÍK zaškrtněte ty, které se mají ohlašovat.
 5. Pokud si přejete, aby byly ohlašovány změny formátování při plynulém čtení, na kartě „Plynulé čtení“ přecházejte klávesou TAB po všech dostupných možnostech formátování a stiskem klávesy MEZERNÍK zaškrtněte ty, které se mají ohlašovat.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova uloží změny a zavře dialogové okno.
 7. Opusťte Ovládací panel programu SuperNova stiskem klávesy ESCAPE.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Práce s textem
 7. Právě čtete: Formátování textu
 8. Formátování odstavců
 9. Seznamy
 10. Tabulky
 11. Konce stran a oddílů
 12. Styly
 13. Textová pole
 14. Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)