Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 12: Styly

Styl je pojmenovaná a aplikací Word uložená sada vlastností formátování. Styl můžete následně použít k formátování textu, odstavců, seznamů nebo tabulek ve vašem dokumentu. Správným používáním stylů zajistíte vašemu dokumentu jednotný vzhled a chování.

Použití stylů nadpisů

Použití stylů Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3

Styly nadpisů definují strukturu dokumentu a napomáhají lepší přístupnosti dokumentu. Aplikace Word zahrnuje 9 vestavěných stylů nadpisů, přičemž první tři úrovně jsou dostupné přes klávesové zkratky.

Chcete-li použít styl Nadpis 1, Nadpis 2 nebo Nadpis 3:

 1. Přejděte na odstavec, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy:
 • CONTROL + ALT + 1 pro použití stylu Nadpis 1.
 • CONTROL + ALT + 2 pro použití stylu Nadpis 2.
 • CONTROL + ALT + 3 pro použití stylu Nadpis 3.

Tip: stisk dvou kláves CONTROL + ALT můžete nahradit stiskem klávesy PRAVÝ ALT. Klávesa PRAVÝ ALT se většinou nachází vpravo od klávesy MEZERNÍK a má popisek „Alt Gr“.

Ohlašování stylů nadpisů při čtení

Program SuperNova lze nastavit tak, aby ohlašoval styly nadpisů. Můžete tak snáze porozumět struktuře dokumentu při čtení, může se hodit rovněž při kontrole dokumentu.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Otevře se ovládací panel programu SuperNova.
 2. Stiskněte klávesy ALT + H. Otevře se menu „Hlas“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Ohlašování textových stylů“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Ohlašování textových stylů“.
 4. Přejete-li si, aby byly ohlašovány styly nadpisů při pohybu v dokumentu, na kartě „Editační oblasti“ přejděte klávesou TAB na zaškrtávací pole „Nadpisy“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 5. Přejete-li si, aby byly ohlašovány styly nadpisů v průběhu plynulého čtení, na kartě „Plynulé čtení“ přejděte klávesou TAB na zaškrtávací pole „Nadpisy“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova uloží změny a zavře dialogové okno.
 7. Stiskněte klávesu ESCAPE pro zavření ovládacího panelu programu SuperNova.

Zobrazování nadpisů na braillském displeji

Program SuperNova lze nastavit tak, aby indikoval styly nadpisů v aplikaci Word, zapnutím režimu Zvláštní znaky. V tomto režimu jsou všechny zvláštní znaky indikovány bodem 8.

Chcete-li zapnout režim Zvláštní znaky a zobrazit tak použití stylu nadpisu:

 1. Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Otevře se ovládací panel programu SuperNova.
 2. Stiskněte klávesy ALT + B. Otevře se nabídka „Braillské“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Znaky“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Nastavení“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Znaky“.
 5. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Nadpis“ ve skupině „Označení zvláštních znaků“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte MEZERNÍK. Program SuperNova uloží změny a zavře dialogové okno.
 7. Stiskněte klávesy ALT + B. Otevře se nabídka „Braillské“.
 8. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Znaky“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 9. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na položku „Zvláštní znaky“ a stiskem klávesy ENTER ji zaškrtněte.
 10. Stiskněte klávesu ESCAPE pro opuštění ovládacího panelu programu SuperNova.

Přechod na následující nebo předchozí nadpis v dokumentu

Existuje několik způsobů, jak lze v dokumentu přejít na styl nadpisu, včetně příkazu „Přejít“ aplikace Word a funkce Vyhledávače položek programu SuperNova.

Jedním z dalších způsobů, jak rychle přejít na další nebo předchozí nadpis v dokumentu, je použití Rychlých navigačních kláves programu SuperNova.

Chcete-li přejít na další nadpis v dokumentu:

Stiskněte klávesy CAPS LOCK + H.

Chcete-li přejít na předchozí nadpis v dokumentu:

Stiskněte klávesy SHIFT + CAPS LOCK + H.

Pokud se ve směru hledání nenachází žádný nadpis, program SuperNova ohlásí „záhlaví nenalezeno“.

Přechod na nadpis pomocí Vyhledávače položek

Vyhledávač položek lze použít k přechodu na různé nadpisy.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se dialogové okno „Vyhledávač položek“.
 2. Na kartě „Souhrn“ přejděte klávesou ŠIPKA DOLŮ na „Nadpisy“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se karta „Nadpisy“ zobrazující seznam všech nadpisů v dokumentu.
 3. Šipkami vyberte nadpis, na který chcete přejít, a stiskněte klávesu ENTER. Program SuperNova zavře dialogové okno a přemístí kurzor na nadpis.

Použití stylu Normální

Existuje několik způsobů, jak lze v dokumentu použít styl Normální. Jedním ze způsobů je použití klávesové zkratky aplikace Word.

Jak na to:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + N.

Použití stylu Seznam s odrážkami

Existuje několik způsobů, jak lze v dokumentu použít styl Seznam s odrážkami. Jedním ze způsobů je použití klávesové zkratky aplikace Word.

Jak na to:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + L.

Obnovení změněného stylu

Existují dvě klávesové zkratky aplikace Word, jež umožňují obnovit výchozí nastavení změněného stylu.

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Chcete-li obnovit výchozí styl písma, například tučné, kurzíva nebo podtržení:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + MEZERNÍK.

Chcete-li obnovit výchozí styl odstavce, například odsazení a řádkování:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + Q.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Práce s textem
 7. Formátování textu
 8. Formátování odstavců
 9. Seznamy
 10. Tabulky
 11. Konce stran a oddílů
 12. Právě čtete: Styly
 13. Textová pole
 14. Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)