Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 9: Seznamy

Vytvoření seznamu s odrážkami

Ve výchozím nastavení můžete seznam s odrážkami začít tak, že uvedete znak hvězdička (*) na začátku odstavce. Jakmile napíšete nějaký text a stisknete klávesu ENTER, znak hvězdička se automaticky změní na symbol odrážky. Další řádek bude rovněž začínat symbolem odrážky.

Nechcete-li již přidat další položku seznamu s odrážkou, stiskněte klávesu ENTER na prázdném řádku se symbolem odrážky.

Vytvoření číslovaného seznamu

Ve výchozím nastavení můžete začít číslovaný seznam tak, že na začátek odstavce napíšete „1.“ (bez uvozovek), než začnete psát dále. Každý další řádek bude pak začínat dalším číslem v pořadí.

Nechcete-li již přidat další položku seznamu, stiskněte klávesu ENTER na prázdném řádku s číslem.

Poznámky:

 • Chcete-li pokračovat v seznamu, jenž byl přerušen pasáží běžného textu, zapište další číslo v pořadí následované tečkou a mezerou.
 • Pokud přidáte nebo odeberete položku ze seznamu, aplikace Word automaticky změní číselné pořadí.

Číslování od začátku

Můžete začít číslovat od začátku na kterémkoli místě v seznamu. Začnete-li číslovat od začátku, aplikace Word automaticky přečísluje následující položky.

Chcete-li číslovat od začátku:

 1. Umístěte kurzor na místo, kde má číslování začít.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Znovu začít od 1“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře nabídku a aktualizuje pořadí číslování.

Přecházení po seznamech a čtení seznamů s programem SuperNova

Jedním ze způsobů, jak rychle přejít na další nebo předchozí seznam v dokumentu, je použití Rychlých navigačních kláves programu SuperNova.

 • Chcete-li přejít na další seznam v dokumentu, stiskněte klávesy CAPS LOCK + L.
 • Chcete-li přejít na předchozí seznam v dokumentu, stiskněte klávesy SHIFT + CAPS LOCK + L.
 • Chcete-li přejít na další položku aktuálního seznamu, stiskněte klávesy CAPS LOCK + I.
 • Chcete-li přejít na předchozí položku aktuálního seznamu, stiskněte klávesy SHIFT + CAPS LOCK + I.

Pokud program SuperNova nenajde žádný seznam ani položku seznamu v požadovaném směru, vysloví hlášení „nenalezeno“.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Práce s textem
 7. Formátování textu
 8. Formátování odstavců
 9. Právě čtete: Seznamy
 10. Tabulky
 11. Konce stran a oddílů
 12. Styly
 13. Textová pole
 14. Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)