Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 11: Konce stran a oddílů

Vložení konce strany

Ruční konec strany byste měli vkládat pouze do dokumentů, které mají jen několik stránek a které pravděpodobně nebudete měnit.

Chcete-li vložit ruční konec strany:

 1. Přejděte na místo, kam chcete konec vložit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + ENTER.

Vložení konce oddílu

Konce oddílů slouží k rozdělení dokumentu do několika oddílů. Tyto oddíly mohou používat různé možnosti formátování a rozložení.

Chcete-li vložit konec oddílu:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit konec oddílu.
 2. Stiskněte klávesy ALT + K. Otevře se karta „Rozložení stránky“.
 3. Stiskem kláves CONTROL + ŠIPKA VPRAVO přejděte do skupiny „Vzhled stránky“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Konce“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se panel uvádějící různé typy konců.
 5. Opakovaně tiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ, dokud nevyberete konec oddílu, který chcete vložit, a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře panel a vloží vybraný konec.

Vložení zalomení sloupce

Zalomení sloupce se používá k zobrazení textu na začátku dalšího sloupce v oddílu s více sloupci.

Chcete-li vložit zalomení sloupce:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit zalomení sloupce.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ENTER.

Zabránění rozdělení odstavce na dvě stránky

Rozdělení odstavce na dvě stránky můžete zabránit tak, že před odstavec vložíte ruční konec stránky. Poznámka: ruční konce stránek byste měli vkládat pouze do malých a již konečných dokumentů.

U větších dokumentů lze nastavit aplikaci Word tak, aby nevkládala konce stránek doprostřed odstavců.

Jak na to:

 1. Vyberte odstavce, jež nemají být rozdělovány.
 2. Stiskněte klávesy ALT + K. Otevře se karta „Rozložení stránky“.
 3. Stiskem kláves CONTROL + ŠIPKA VPRAVO přejděte do skupiny „Odstavec“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Odstavec“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno „Odstavec“.
 5. Klávesami CONTROL + TAB otevřete kartu „Tok textu“. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Svázat řádky“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte MEZERNÍK. Aplikace Word uloží změny a zavře dialogové okno. Výběr textu zůstane zachován.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Práce s textem
 7. Formátování textu
 8. Formátování odstavců
 9. Seznamy
 10. Tabulky
 11. Právě čtete: Konce stran a oddílů
 12. Styly
 13. Textová pole
 14. Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)