Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 2: Naučte se základy

Důležité tipy pro nastavení

Pro nejlepší výsledky:

 • Program SuperNova musíte spustit před spuštěním aplikace Word.
 • Dokumenty byste měli prohlížet v zobrazení Koncept nebo Při tisku. Režim zobrazení aplikace Word lze nastavit na kartě „Zobrazení“ na pásu karet. Mějte na paměti, že dokumenty, otevírané z jiných zdrojů, mohou implicitně používat jiné zobrazení.

Tipy:

 • Znáte-li klávesové zkratky, jimiž se přistupovalo k položkám nabídek v dřívějších verzích aplikace Word, ve většině případů je můžete používat i nadále v aplikaci Word 2013. Jakmile začnete zadávat známou klávesovou zkratku, aplikace Word zobrazí vyskakovací hlášení, kterým vás žádá, abyste pokračovali v zadávání posloupnosti starší klávesové zkratky, nebo zrušili zadávání stiskem klávesy ESCAPE.
 • Začínáte-li se sadou Office 2013, projděte si kurzy Základy práce s Pásem karet a Základy práce s panelem nástrojů Rychlý přístup, které vám pomohou při seznamování s těmito novými prvky.

Pohyb po dokumentu

Aplikace Word nabízí několik možností, které vám pomohou při pohybu v dokumentu.

Zde jsou jen některé klávesy, které lze pro pohyb v dokumentu použít:

 • Pro pohyb po znacích slouží klávesy ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO.
 • Pro pohyb po slovech slouží klávesy CONTROL + ŠIPKA VLEVO nebo CONTROL + ŠIPKA VPRAVO.
 • Pro pohyb po řádcích slouží klávesy ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.
 • Pro přechod na začátek řádku stiskněte klávesu HOME.
 • Pro přechod na konec řádku stiskněte klávesu END.
 • Pro pohyb po odstavcích použijte klávesy CONTROL + ŠIPKA NAHORU nebo CONTROL + ŠIPKA DOLŮ.
 • Pro přechod na začátek dokumentu stiskněte klávesy CONTROL + HOME.
 • Pro přechod na konec dokumentu stiskněte klávesy CONTROL + END.
 • Pro posun v dokumentu, aby se zobrazila další viditelná oblast, stiskněte klávesu PAGE UP nebo PAGE DOWN.

Výběr textu

Aplikace Word nabízí mnoho různých způsobů výběru textu. Některé způsoby používají pouze klávesnici, některé pouze myš a některé kombinují obojí.

Výběr textu pomocí klávesnice

Zde jsou jen některé ze způsobů, jak lze vybrat text pomocí klávesnice:

 • Chcete-li vybrat celý dokument, stiskněte klávesy CONTROL + A.
 • Chcete-li vybrat znak vpravo, umístěte kurzor vlevo od tohoto znaku a stiskněte klávesy SHIFT + ŠIPKA VPRAVO. Chcete-li vybrat další znaky vpravo, držte neustále stisknutou klávesu SHIFT a opět stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO.
 • Chcete-li vybrat slovo, umístěte kurzor na začátek slova a stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA VPRAVO. Chcete-li vybrat další slova vpravo, držte neustále stisknuté klávesy CONTROL + SHIFT a opět stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO.
 • Chcete-li vybrat řádek, umístěte kurzor na řádek, stiskněte klávesu HOME a poté stiskněte klávesy SHIFT + END.
 • Chcete-li vybrat více řádků, umístěte kurzor pod řádek, stiskněte klávesu HOME a poté stiskněte klávesy SHIFT + ŠIPKA NAHORU pro výběr předchozího řádku. Chcete-li vybrat více předchozích řádků, držte neustále stisknutou klávesu SHIFT a opět stiskněte klávesu ŠIPKA NAHORU.
 • Chcete-li vybrat odstavec, umístěte kurzor na začátek odstavce a stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ. Chcete-li vybrat další odstavce, držte neustále stisknuté klávesy CONTROL + SHIFT a opět stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.

Výběr textu s použitím režimu výběru aplikace Word

 • Chcete-li provést výběr v Režimu výběru, stiskněte klávesu F8 a poté Šipkami rozšiřte výběr od pozice kurzoru.
 • Chcete-li vybrat slovo v Režimu výběru, stiskněte klávesu F8 dvakrát.
 • Chcete-li vybrat větu v Režimu výběru, stiskněte klávesu F8 třikrát.
 • Chcete-li vybrat odstavec v Režimu výběru, stiskněte klávesu F8 čtyřikrát.

Poznámka: Režim výběru zůstane aktivní, dokud neprovedete nějakou akci, například změnu textu na tučný, nebo dokud nestisknete klávesu ESCAPE pro zrušení Režimu výběru.

Výběr textu s použitím ukazatele myši

Zde jsou jen některé ze způsobů, jak lze vybrat text pomocí myši:

 • Chcete-li vybrat veškerý text v dokumentu, pohybujte ukazatelem myši vlevo od textu, dokud se nezmění na šipku směřující vpravo, a poté třikrát klikněte.
 • Chcete-li vybrat text, klikněte na místo, odkud má výběr začít a za neustálého držení stisknutého levého tlačítka myši přesunujte ukazatel přes text, který chcete vybrat.
 • Chcete-li vybrat slovo, dvakrát klikněte na libovolné místo uvnitř slova.
 • Chcete-li vybrat řádek, pohybujte ukazatelem myši vlevo od řádku, dokud se nezmění na šipku směřující vpravo, a poté dvakrát klikněte.
 • Chcete-li vybrat větu, podržte klávesu CONTROL a klikněte na libovolné místo uvnitř věty.
 • Chcete-li vybrat odstavec, třikrát klikněte na libovolné místo uvnitř odstavce.
 • Chcete-li vybrat blok textu, klikněte na místo, kde má výběr začít, pak stiskněte a držte klávesu SHIFT a klikněte na místo, kde má výběr skončit.
 • Chcete-li vybrat text z více míst, proveďte první výběr, poté stiskněte a držte klávesu CONTROL a provádějte další výběry.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Práce s textem
 7. Formátování textu
 8. Formátování odstavců
 9. Seznamy
 10. Tabulky
 11. Konce stran a oddílů
 12. Styly
 13. Textová pole
 14. Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)