Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 8: Formátování odstavců

Zarovnání odstavců

Odstavce lze nastavit tak, aby jejich okraje byly zarovnány doleva, doprava, doprostřed nebo do bloku. Odstavec zarovnaný do bloku je zarovnán k levému i pravému okraji.

Chcete-li změnit způsob zarovnání:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy:
 • CONTROL + L pro zarovnání odstavců doleva.
 • CONTROL + R pro zarovnání odstavců doprava.
 • CONTROL + E pro zarovnání odstavců na střed.
 • CONTROL + J pro zarovnání odstavců do bloku.

Změna řádkování

Rozestup řádků lze upravit změnou hodnoty řádkování. Existují různé hodnoty řádkování, které lze zvolit na Pásu karet, pro 3 nejoblíbenější hodnoty jsou k dispozici klávesové příkazy aplikace Word.

Nejoblíbenějšími hodnotami jsou jednoduché, 1,5 řádku a dvojité.

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy:
 • CONTROL + 1 pro změnu řádkování na jednoduché.
 • CONTROL + 2 pro změnu řádkování na dvojité.
 • CONTROL + 5 pro změnu hodnoty řádkování na 1,5.

Odsazení odstavců

Aplikace Word dokáže odsadit odstavec různými způsoby včetně úplného odsazení, odsazení prvního řádku a předsazení.

Chcete-li použít úplné levé odsazení:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + M.
 3. Opakovaným stiskem těchto kláves se odsazení zvětší.
 4. Chcete-li zmenšit odsazení, stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + M, případně stiskněte klávesy CONTROL + Q pro nastavení výchozích hodnot odstavce.

Chcete-li použít předsazení:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + T.
 3. Opakovaným stiskem těchto kláves se odsazení zvětší.
 4. Chcete-li zmenšit odsazení, stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + T, případně stiskněte klávesy CONTROL + Q pro nastavení výchozích hodnot odstavce.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Práce s textem
 7. Formátování textu
 8. Právě čtete: Formátování odstavců
 9. Seznamy
 10. Tabulky
 11. Konce stran a oddílů
 12. Styly
 13. Textová pole
 14. Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)