Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 2: Stručný kontrolní seznam

Součástí programů SuperNova Access Suite a SuperNova Screen Reader je mnoho přizpůsobených funkcí, které vám pomohou při práci v aplikaci Microsoft Word. Níže uvádíme kontrolní seznam shrnující dostupné funkce. Pomoc s používáním těchto funkcí a prováděním úkonů, jako je výběr, přesouvání, kopírování a formátování, naleznete v dalších kapitolách.

Microsoft Word:

 • Rychlé navigační klávesy pro přesun kurzoru po prvcích dokumentu včetně nadpisů, tabulek, seznamů, grafiky a odkazů.
 • Vyhledávač položek zobrazující seznam prvků dokumentu včetně nadpisů, tabulek, pravopisných a gramatických chyb.
 • Klávesa pro čtení Další informace o aktuální položce ohlašující vlastnosti odstavce.
 • Klávesy pro čtení a pohyb v tabulkách usnadňující práci s tabulkami, včetně čtení řádků a sloupců tabulek.
 • Hlášení kontroly pravopisu a gramatiky usnadňující práci s funkcí Kontrola pravopisu a gramatiky, včetně přečtení chybně napsaného slova a prvního návrhu.

Microsoft Office (k dispozici ve všech aplikacích sady Microsoft Office):

 • Klávesa pro čtení Další informace o aktuální položce, sloužící k přečtení nápovědy a klávesové zkratky tlačítka na Pásu karet.
 • Klávesa pro čtení Zkratková klávesa, oznamující jen zkratkovou klávesu tlačítka na Pásu karet.
 • Vlastní Vyhledávač položek umožňující zobrazení a kliknutí na položky panelu nástrojů Rychlý přístup.

Při použití aplikace Microsoft Word s programem SuperNova byste měli rovněž zvážit některé důležité tipy pro nastavení.

Pro nejlepší výsledky:

 • Program SuperNova musíte spustit před spuštěním aplikace Word.
 • Dokumenty byste měli prohlížet v zobrazení Koncept nebo Při tisku. Režim zobrazení aplikace Word lze nastavit na kartě „Zobrazení“ na pásu karet nebo pomocí klávesových zkratek CONTROL + ALT + N pro zobrazení Koncept a CONTROL + ALT + P pro zobrazení Při tisku. Mějte na paměti, že dokumenty, otevírané z jiných zdrojů, mohou implicitně používat jiné zobrazení.
 • Součástí programu SuperNova je základní podpora chráněných dokumentů. Je-li dokument prohlížen v režimu chráněného zobrazení, v záhlaví okna aplikace Word se zobrazuje text „chráněné zobrazení“. Chcete-li využít všech funkcí podpory aplikace Word v programu SuperNova, musíte zrušit ochranu dokumentu. Chcete-li zrušit ochranu dokumentu (provádějte jen u dokumentů pocházejících z důvěryhodných zdrojů), otevřete zobrazení Backstage stisknutím kláves ALT + S, poté přejděte na tlačítko „Povolit úpravy“ dvojím stiskem klávesy TAB a poté stiskněte klávesu MEZERNÍK.

Tipy:

 • Znáte-li klávesové zkratky, jimiž se přistupovalo k položkám nabídek v dřívějších verzích aplikace Word, ve většině případů je můžete používat i nadále v aplikaci Word 2010. Jakmile začnete zadávat známou klávesovou zkratku, aplikace Word zobrazí vyskakovací hlášení, kterým vás žádá, abyste pokračovali v zadávání posloupnosti starší klávesové zkratky, nebo zrušili zadávání stiskem klávesy ESCAPE.
 • Začínáte-li se sadou Office 2010, projděte si kurzy Základy práce s Pásem karet a Základy práce s panelem nástrojů Rychlý přístup, které vám pomohou při seznamování s těmito novými prvky.
 • Další kapitoly rovněž zmiňují zobrazení Backstage. Zobrazení Backstage je nový koncept sady Microsoft Office 2010, který nahrazuje nabídku Soubor a Tlačítko Office z předchozích verzí sady Office. Mezi možnosti zobrazení Backstage patří uložení, otevření, tisk a změna vlastností dokumentu. Zobrazení Backstage vyplní obrazovku dvěma podokny, přičemž levé podokno zobrazuje seznam možností a pravé okno zobrazuje řadu souvisejících možností. Mezi dostupnými možnostmi se lze pohybovat Šipkami nebo klávesou TAB.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)