Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 7: Práce s textem

Součástí aplikace Word je množství klávesových příkazů, které vám pomohou při práci s textem včetně přesouvání, kopírování a změny velikosti písmen textu. Abyste zvládli všechny dále popsané úkony, musíte umět text vybírat. Nejste-li zcela obeznámeni s výběrem textu pomocí klávesnice, nahlédněte do kapitoly Pohyb a výběr. Dobrá znalost těchto základních klávesových příkazů jistě přispěje k vaší produktivitě v aplikaci Word.

Přesun textu

Konkrétní oblasti textu lze přesunout z jedné části dokumentu do jiné nebo z jednoho dokumentu do jiného. Tím odpadá nutnost přepisování textu a vaše práce se tak zrychlí.

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete přesunout.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + X. Aplikace Word přesune data do schránky.
 3. Přejděte na místo, kam chcete text vložit.
 4. Stiskněte klávesy CONTROL + V. Aplikace Word vloží data ze schránky do dokumentu.

Kopírování textu

Konkrétní oblasti textu lze zkopírovat z jedné části dokumentu do jiné nebo z jednoho dokumentu do jiného. Tím odpadá nutnost přepisování textu a vaše práce se tak zrychlí.

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete zkopírovat.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + C. Aplikace Word zkopíruje data do schránky.
 3. Přejděte na místo, kam chcete vložit text.
 4. Stiskněte klávesy CONTROL + V. Aplikace Word vloží data ze schránky do dokumentu.

Přepisování textu během psaní

Text do dokumentu píšete buď v režimu vkládání nebo přepisování.

V režimu vkládání je psaný text přidáván na aktuální řádek, aniž by nahrazoval stávající text.

V režimu přepisování je stávající text nahrazován psaným textem, znak po znaku.

Mezi těmito režimy vstupu se přepínáte klávesou INSERT.

Odstraňování textu a objektů

Text a objekty lze z dokumentů odstraňovat stisknutím klávesy BACKSPACE nebo DELETE. Klávesa BACKSPACE odstraní znak nebo objekt bezprostředně vlevo od kurzoru. Klávesa DELETE odstraní znak nebo objekt bezprostředně vpravo od kurzoru.

Chcete-li odstranit více než jeden znak nebo objekt:

 1. Vyberte text nebo objekty.
 2. Stiskněte klávesu DELETE.

Změna velikosti písmen textu

Aplikace Word umožňuje změnit velikost písmen textu, který jste vložili, bez nutnosti opětovného zadávání. Můžete tak ušetřit čas, pokud jste napsali dlouhý úsek textu v nesprávné velikosti písmen.

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Proveďte jednu z následujících činností:
 • Chcete-li převést všechna písmena na velká, stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + A.
 • Chcete-li přepínat mezi různými možnostmi velikosti písmen (Všechna malá, Velká na začátku vět, Vše velké), stiskněte klávesy SHIFT + F3.

Vložení volitelného rozdělovníku

Rozdělení slova můžete ovlivnit vložením volitelného rozdělovníku (také známého jako spojovník).

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit volitelné rozdělení.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + MINUS.

Zabránění rozdělení slova s pomlčkou na konci řádku

Můžete zabránit rozdělení fráze obsahující pomlčky do dvou řádků užitím pevných pomlček.

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit pevnou pomlčku.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + MINUS.

Zabránění rozdělení fráze na konci řádku

Můžete zabránit rozdělení fráze do dvou řádků použitím pevné mezery.

Jak na to:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit pevnou mezeru. Poznámka: znak pevné mezery nahradí znak běžné mezery.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + MEZERNÍK.

Vložení data a času

Chcete-li vložit aktuální datum:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit aktuální datum.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + ALT + D.

Chcete-li vložit aktuální čas:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit čas.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + ALT + T.

Vložení symbolu ochranné značky nebo symbolů obchodních značek

Symbol ochranné značky, obchodní značky nebo registrované obchodní značky lze vložit pomocí dialogového okna „Symboly“ nebo pomocí klávesových příkazů aplikace Word.

Chcete-li vložit tyto symboli pomocí klávesových příkazů aplikace Word:

 • Pro symbol ochranné značky stiskněte klávesy CONTROL + ALT + C.
 • Pro symbol registrované obchodní značky stiskněte klávesy CONTROL + ALT + R.
 • Pro symbol obchodní značky stiskněte klávesy CONTROL + ALT + T.

Poznámka: aby program SuperNova četl tyto symboly, musíte mít nastavenu úroveň interpunkce na „Téměř všechna interpunkce“ nebo vyšší v dialogovém okně Ohlašování textových stylů.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Právě čtete: Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)