Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 10: Formátování odstavců

Součástí aplikace Word je množství klávesových příkazů umožňujících formátování odstavců včetně zarovnání, odsazení nebo změny řádkování. Tyto příkazy lze použít, aniž byste museli vybrat aktuální odstavec. Chcete-li však použít níže popsané postupy na několik odstavců, musíte umět vybírat odstavce. Nejste-li zcela obeznámeni s výběrem textu pomocí klávesnice, nahlédněte do kapitoly Pohyb a výběr. Dobrá znalost těchto základních klávesových příkazů jistě přispěje k vaší produktivitě v aplikaci Word.

Zarovnání odstavců

Odstavce lze nastavit tak, aby jejich okraje byly zarovnány doleva, doprava, doprostřed nebo do bloku. Odstavec zarovnaný do bloku je zarovnán k levému i pravému okraji.

Chcete-li změnit způsob zarovnání:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy:
 • CONTROL + L pro zarovnání odstavců doleva.
 • CONTROL + R pro zarovnání odstavců doprava.
 • CONTROL + E pro zarovnání odstavců na střed.
 • CONTROL + J pro zarovnání odstavců do bloku.

Změna řádkování

Rozestup řádků lze upravit změnou hodnoty řádkování. Existují různé hodnoty řádkování, které lze zvolit na Pásu karet, pro 3 nejoblíbenější hodnoty jsou k dispozici klávesové příkazy aplikace Word.

Nejoblíbenějšími hodnotami jsou jednoduché, 1,5 řádku a dvojité.

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy:
 • CONTROL + 1 pro změnu řádkování na jednoduché.
 • CONTROL + 2 pro změnu řádkování na dvojité.
 • CONTROL + 5 pro změnu hodnoty řádkování na 1,5.

Odsazení odstavců

Aplikace Word dokáže odsadit odstavec různými způsoby včetně úplného odsazení, odsazení prvního řádku a předsazení.

Chcete-li použít úplné levé odsazení:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + M.
 3. Opakovaným stiskem těchto kláves se odsazení zvětší.
 4. Chcete-li zmenšit odsazení, stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + M, případně stiskněte klávesy CONTROL + Q pro nastavení výchozích hodnot odstavce.

Chcete-li použít předsazení:

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + T.
 3. Opakovaným stiskem těchto kláves se odsazení zvětší.
 4. Chcete-li zmenšit odsazení, stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + T, případně stiskněte klávesy CONTROL + Q pro nastavení výchozích hodnot odstavce.

Ohlášení vlastností odstavce

K přečtení vlastností odstavce můžete použít klávesu pro čtení Další informace o aktuální položce. Informace ohlašované klávesou pro čtení Další informace o aktuální položce zahrnují zarovnání a odsazení odstavce.

Ovládací klávesa programu SuperNova
Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Právě čtete: Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)