Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 11: Odrážkové a číslované seznamy

Seznamy s odrážkami a číslované seznamy lze v dokumentu použít k uspořádání důležitých bodů nebo podrobných pokynů. K vytvoření seznamů můžete s výhodou použít možnosti automatického formátu aplikace Word.

Vytvoření seznamu s odrážkami

Ve výchozím nastavení můžete seznam s odrážkami začít tak, že uvedete znak hvězdička (*) na začátku odstavce. Jakmile napíšete nějaký text a stisknete klávesu ENTER, znak hvězdička se automaticky změní na symbol odrážky. Další řádek bude rovněž začínat symbolem odrážky. Seznam s odrážkami lze rovněž začít stiskem kláves CONTROL + SHIFT + L.

Nechcete-li již přidat další položku seznamu s odrážkou, stiskněte klávesu ENTER na prázdném řádku se symbolem odrážky.

Vytvoření číslovaného seznamu

Ve výchozím nastavení můžete začít číslovaný seznam tak, že na začátek odstavce napíšete „1.“ (bez uvozovek), než začnete psát dále. Každý další řádek bude pak začínat dalším číslem v pořadí.

Nechcete-li již přidat další položku seznamu, stiskněte klávesu ENTER na prázdném řádku s číslem.

Poznámky:

 • Chcete-li pokračovat v seznamu, jenž byl přerušen pasáží běžného textu, zapište další číslo v pořadí následované tečkou a mezerou.
 • Pokud přidáte nebo odeberete položku ze seznamu, aplikace Word automaticky změní číselné pořadí.

Číslování od začátku

Můžete začít číslovat od začátku na kterémkoli místě v seznamu. Začnete-li číslovat od začátku, aplikace Word automaticky přečísluje následující položky.

Chcete-li číslovat od začátku:

 1. Umístěte kurzor na místo, kde má číslování začít.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Znovu začít od 1“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře nabídku a aktualizuje pořadí číslování.

Obnovení seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu na styl Normální

Seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam lze obnovit zpět na styl odstavce Normální výběrem položek seznamu a stisknutím kláves CONTROL + SHIFT + N.

Přechod po seznamech a čtení seznamů s programem SuperNova

Součástí programu SuperNova jsou některé ovládací klávesy, jež vám usnadní pohyb po seznamech a prohlížení seznamů.

 • Chcete-li přejít na další seznam v dokumentu, stiskněte klávesy CAPS LOCK + L. Chcete-li přejít na předchozí seznam v dokumentu, stiskněte klávesy SHIFT + CAPS LOCK + L.
 • Chcete-li přejít na další položku aktuálního seznamu, stiskněte klávesy CAPS LOCK + I. Chcete-li přejít na předchozí položku seznamu, stiskněte klávesy SHIFT + CAPS LOCK + I.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Právě čtete: Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)