Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 3: Pohyb a výběr

Pohyb po dokumentu

Aplikace Word nabízí několik možností, které vám pomohou při pohybu v dokumentu.

Zde jsou jen některé klávesy, které lze pro pohyb v dokumentu použít:

 • Pro pohyb po znacích slouží klávesy ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO.
 • Pro pohyb po slovech slouží klávesy CONTROL + ŠIPKA VLEVO nebo CONTROL + ŠIPKA VPRAVO.
 • Pro pohyb po řádcích slouží klávesy ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.
 • Pro přechod na začátek řádku stiskněte klávesu HOME.
 • Pro přechod na konec řádku stiskněte klávesu END.
 • Pro pohyb po odstavcích použijte klávesy CONTROL + ŠIPKA NAHORU nebo CONTROL + ŠIPKA DOLŮ.
 • Pro přechod na začátek dokumentu stiskněte klávesy CONTROL + HOME.
 • Pro přechod na konec dokumentu stiskněte klávesy CONTROL + END.
 • Pro posun v dokumentu, aby se zobrazila další viditelná oblast, stiskněte klávesu PAGE UP nebo PAGE DOWN.

Výběr textu

Aplikace Word nabízí mnoho různých způsobů výběru textu. Některé způsoby používají pouze klávesnici, některé pouze myš a některé kombinují obojí.

Výběr textu pomocí klávesnice

Zde jsou jen některé ze způsobů, jak lze vybrat text pomocí klávesnice:

 • Chcete-li vybrat celý dokument, stiskněte klávesy CONTROL + A.
 • Chcete-li vybrat znak vpravo, umístěte kurzor vlevo od tohoto znaku a stiskněte klávesy SHIFT + ŠIPKA VPRAVO. Chcete-li vybrat další znaky vpravo, držte neustále stisknutou klávesu SHIFT a opět stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO.
 • Chcete-li vybrat slovo, umístěte kurzor na začátek slova a stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA VPRAVO. Chcete-li vybrat další slova vpravo, držte neustále stisknuté klávesy CONTROL + SHIFT a opět stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO.
 • Chcete-li vybrat řádek, umístěte kurzor na řádek, stiskněte klávesu HOME a poté stiskněte klávesy SHIFT + END.
 • Chcete-li vybrat více řádků, umístěte kurzor pod řádek, stiskněte klávesu HOME a poté stiskněte klávesy SHIFT + ŠIPKA NAHORU pro výběr předchozího řádku. Chcete-li vybrat více předchozích řádků, držte neustále stisknutou klávesu SHIFT a opět stiskněte klávesu ŠIPKA NAHORU.
 • Chcete-li vybrat odstavec, umístěte kurzor na začátek odstavce a stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ. Chcete-li vybrat další odstavce, držte neustále stisknuté klávesy CONTROL + SHIFT a opět stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.

Aplikace Word rovněž disponuje funkcí nazvanou Režim výběru. V Režimu výběru stačí stisknout vždy jen jednu klávesu současně. Nejsou zapotřebí žádné kombinace kláves.

 • Chcete-li provést výběr v Režimu výběru, stiskněte klávesu F8 a poté Šipkami rozšiřte výběr od pozice kurzoru.
 • Chcete-li vybrat slovo v Režimu výběru, stiskněte klávesu F8 dvakrát.
 • Chcete-li vybrat větu v Režimu výběru, stiskněte klávesu F8 třikrát.
 • Chcete-li vybrat odstavec v Režimu výběru, stiskněte klávesu F8 čtyřikrát.

Poznámka: Režim výběru zůstane aktivní, dokud neprovedete nějakou akci, například změnu textu na tučný, nebo dokud nestisknete klávesu ESCAPE pro zrušení Režimu výběru. Chcete-li výběr obrátit, stiskněte klávesy SHIFT + F8.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Právě čtete: Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)