Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 16: Kontrola pravopisných a gramatických chyb

Pomocí funkce Kontrola pravopisu lze prohlížet a opravovat pravopisné a gramatické chyby v dokumentu.

Jak na to:

 1. Přejděte na místo v dokumentu, od kterého se mají začít kontrolovat chyby.
 2. Stiskněte klávesu F7. Otevře se okno „Kontrola pravopisu a gramatiky“. Program SuperNova poté přečte a vyhláskuje chybně napsané slovo a přečte a vyhláskuje první návrh.
  obrázek dialogového okna Kontrola pravopisu aplikace Word
 3. Následně:
  • Chcete-li přeskočit chybu, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Přeskočit“ nebo „Přeskakovat“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
  • Chcete-li přijmout návrh, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Zaměnit“ nebo „Zaměňovat“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
  • Chcete-li zvolit jiný návrh, klávesou TAB přejděte do seznamu „Návrhy“ a Šipkami procházejte seznam. Poté přejděte klávesou TAB na tlačítko „Zaměnit“ nebo „Zaměňovat“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
  • Chcete-li přidat slovo do uživatelského slovníku, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Přidat do slovníku“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.

Tip: Chcete-li v dialogovém okně „Kontrola pravopisu a gramatiky“ pracovat rychleji, používejte pro stisk tlačítek klávesové zkratky, například ALT + N pro „Zaměnit“, ALT + P pro „Přeskočit“, ALT + O pro „Zaměňovat“ a ALT + S pro „Přeskakovat“.

Kontrola pravopisných a gramatických chyb během práce

Nastavíte-li aplikaci Word tak, aby zobrazovala chyby, a program SuperNova tak, aby ohlašoval chyby, můžete kontrolovat pravopisné a gramatické chyby při práci na dokumentu.

Zobrazení chyb v aplikaci Word

Chcete-li, aby aplikace Word zobrazovala chyby:

 1. Stiskněte klávesy ALT + S. Otevře se zobrazení Backstage.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Možnosti“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Možnosti aplikace Word“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Kontrola pravopisu a mluvnice“.
 4. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Kontrolovat pravopis při psaní“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 5. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Označovat gramatické chyby při psaní“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word uloží změny a zavře dialogové okno.

Nastavení programu SuperNova, aby ohlašoval pravopisné a gramatické chyby v aplikaci Word

Chcete-li nastavit program SuperNova tak, aby ohlašoval chyby:

 1. Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Otevře se ovládací panel programu SuperNova.
 2. Stiskněte klávesy ALT + H. Otevře se menu „Hlas“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Ohlašování textových stylů“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Ohlašování textových stylů“.
 4. Na kartě „Editační oblasti“ přejděte klávesou TAB na zaškrtávací pole „Pravopisné chyby“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 5. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Gramatické chyby“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova uloží změny a zavře dialogové okno.
 7. Stiskem klávesy ESCAPE zavřete ovládací panel programu SuperNova.

Poznámka: pravopisné a gramatické chyby lze rovněž zobrazovat na braillském řádku zaškrtnutím zaškrtávacích polí „Pravopis“ a „Gramatika“ v dialogovém okně Braillské > Znaky.

Oprava chyb během práce

Chcete-li vyhledat návrhy chybně napsaných slov během práce:

 1. Umístěte kurzor na slovo nebo větu, která je aplikací Word označena jako chybná.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka. Nabídka obsahuje navržené opravy.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte návrh, jejž chcete použít, a stiskněte klávesu ENTER.

Součástí aplikace Word je rovněž klávesová zkratka, která způsobí vyhledání další hlášené chyby a automatické otevření kontextové nabídky.

Jak na to:

Stiskněte klávesy ALT + F7.

Zobrazení pravopisných a gramatických chyb v dokumentu

Pomocí funkce Vyhledávač položek programu SuperNova lze zobrazit seznam pravopisných a gramatických chyb v dokumentu. K tomu je zapotřebí nastavit aplikaci Word tak, aby zobrazovala pravopisné a gramatické chyby. Více viz Zobrazení chyb v aplikaci Word.

Chcete-li zobrazit seznam pravopisných nebo gramatických chyb a poté přejít na chybu:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se dialogové okno „Vyhledávač položek“.
 2. Na kartě „Souhrn“ procházejte možnosti stiskem klávesy ŠIPKA DOLŮ, dokud nenarazíte na „Pravopisná chyba“ nebo „Gramatická chyba“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se příslušný seznam.
 3. Šipkami vyberte chybu, kterou chcete přezkoumat, a poté stiskněte klávesu ENTER. Program SuperNova zavře Vyhledávač položek a přemístí kurzor na chybu.

Vyhledání slova ve funkci Tezaurus

Součástí aplikace Word je funkce Tezaurus. Funkci Tezaurus lze použít k vyhledání slov podobného významu ke slovu v dokumentu.

Chcete-li použít funkci Tezaurus aplikace Word:

 1. Vyberte slovo, které chcete vyhledat.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F7. Otevře se podokno úloh „Tezaurus“ se seznamem nalezených slov.
 3. Opakovaným stiskem klávesy F6 přejděte do podokna úloh.
 4. Klávesou TAB procházejte seznam navržených slov. Jakmile najdete slovo, které chcete přezkoumat, stiskněte klávesy ALT + ŠIPKA DOLŮ. Otevře se kontextová nabídka.
 5. V této nabídce zvolte jednu z možností: „Vložit“, chcete-li nahradit slovo; „Kopírovat“, chcete-li zkopírovat slovo do schránky; „Hledat“, chcete-li slovo vyhledat ve funkci Tezaurus.
 6. Chcete-li se vrátit zpět do dokumentu, stiskněte klávesy SHIFT + F6.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Právě čtete: Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)