Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 6: Ukládání a zavírání dokumentů

Součástí aplikace Word jsou klávesové příkazy, jimiž lze ukládat vaši práci, zavírat dokumenty a ukončit aplikaci Word. Když vytvoříte nový dokument, musíte jej pojmenovat. Abyste zabránili možné ztrátě dat, měli byste svou práci pravidelně ukládat.

První uložení nového dokumentu

Než uložíte svou práci, musíte nejprve zvážit, zda budou dokument otevírat i jiní. Pokud ano, je nutné uvážit programy, které používají, a typy souborů, které mohou otevřít. Tak můžete zvolit nejvhodnější formát ukládání.

Chcete-li uložit soubor:

 1. Stiskněte klávesu F12. Otevře se dialogové okno „Uložit jako“.
 2. Je-li umístění výchozí složky správné, zadejte název dokumentu do pole „Název souboru“.
 3. Není-li umístění správné, klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš a klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete. Poté klávesou TAB přejděte do pole „Název souboru“ a zadejte název souboru.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Uložit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word zavře dialogové okno a uloží soubor.

Uložení změněného dokumentu

Změny v dokumentu lze uložit použitím příkazu Uložit aplikace Word.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CONTROL + S.

Poznámka: pokud se jedná o nový dokument, který předtím nebyl uložen, při použití příkazu Uložit se automaticky otevře dialogové okno Uložit jako. Dokument musíte uložit.

Uložení dokumentu do souboru jiného typu

Aplikace Word nabízí několik různých typů souboru, ve kterých lze dokument uložit. Dokument budete muset uložit do jiného typu souboru tehdy, budete-li jej chtít poslat někomu, kdo nemá stejnou verzi aplikace Word.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesu F12. Otevře se dialogové okno „Uložit jako“.
 2. Je-li umístění výchozí složky správné, zadejte název dokumentu do pole „Název souboru“. Není-li umístění správné, klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš a klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete. Poté klávesou TAB přejděte do pole „Název souboru“ a zadejte název souboru.
 3. Klávesou TAB přejděte do seznamu „Uložit jako typ“ a Šipkami vyberte typ souboru.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Uložit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word zavře dialogové okno a uloží dokument.

Zavření a ukončení

Chcete-li zavřít aktuální dokument tak, aby ostatní dokumenty a aplikace Word zůstaly otevřené:

Stiskněte klávesy CONTROL + F4 nebo CONTROL + W.

Chcete-li zavřít všechny dokumenty a ukončit aplikaci Word:

Stiskněte klávesy ALT + F4.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Právě čtete: Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)