Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 13: Konce řádků, stran a oddílů

Součástí aplikace Word jsou užitečné klávesové příkazy umožňující vkládání konců řádků, stran a oddílů.

Vložení konce řádku

Existují dva typy konců řádku: odstavec (pevný konec) a ruční (měkký konec). Konec odstavce vložíte stiskem klávesy ENTER. Nový odstavec přebírá všechny příbuzné styly, například mezeru mezi odstavci nebo vytvoření další položky seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu.

Dejme tomu, že chcete vynechat mezeru mezi odstavci, protože zadáváte adresu, píšete báseň nebo potřebujete zalomit řádek v seznamu, aniž by se vytvořila nová položka. Toho dosáhnete tak, že vložíte ruční konec řádku. Provedete to tak, že umístíte kurzor na místo, kde chcete vložit konec řádku a stisknete klávesy SHIFT + ENTER.

Vložení konce strany

Ruční konec strany byste měli vkládat pouze do dokumentů, které mají jen několik stránek a které pravděpodobně nebudete měnit.

Chcete-li vložit ruční konec strany:

 1. Přejděte na místo, kam chcete konec vložit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + ENTER.

Vložení konce oddílu

Konce oddílů slouží k rozdělení dokumentu do několika oddílů. Tyto oddíly mohou používat různé možnosti formátování a rozložení.

Chcete-li vložit konec oddílu:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit konec oddílu.
 2. Stiskněte klávesy ALT + K. Otevře se karta „Rozložení stránky“.
 3. Stiskem kláves CONTROL + ŠIPKA VPRAVO přejděte do skupiny „Vzhled stránky“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Konce“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se panel uvádějící různé typy konců.
 5. Opakovaně tiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ, dokud nevyberete konec oddílu, který chcete vložit, a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře panel a vloží vybraný konec.

Vložení zalomení sloupce

Zalomení sloupce se používá k zobrazení textu na začátku dalšího sloupce v oddílu s více sloupci.

Chcete-li vložit zalomení sloupce:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit zalomení sloupce.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ENTER.

Zabránění rozdělení odstavce na dvě stránky

Rozdělení odstavce na dvě stránky můžete zabránit tak, že před odstavec vložíte ruční konec stránky. Poznámka: ruční konce stránek byste měli vkládat pouze do malých a již konečných dokumentů.

U větších dokumentů lze nastavit aplikaci Word tak, aby nevkládala konce stránek doprostřed odstavců.

Jak na to:

 1. Vyberte odstavce, jež nemají být rozdělovány.
 2. Stiskněte klávesy ALT + K. Otevře se karta „Rozložení stránky“.
 3. Stiskem kláves CONTROL + ŠIPKA VPRAVO přejděte do skupiny „Odstavec“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Odstavec“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno „Odstavec“.
 5. Klávesami CONTROL + TAB otevřete kartu „Tok textu“. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Svázat řádky“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word uloží změny a zavře dialogové okno. Výběr textu zůstane zachován.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Právě čtete: Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)