Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 8: Hledání a nahrazování textu

Součástí aplikace Word jsou klávesové příkazy, které vám pomohou při hledání a nahrazování textu v dokumentu. To vám může velmi usnadnit práci s dokumentem, zvláště pokud potřebujete opravit nebo nahradit text.

Vyhledání textu

K vyhledání textu v dokumentu slouží možnost „Najít“, pomocí níž můžete v textu snadno vyhledat určitá slova nebo fráze. Hledání probíhá od aktuální pozice kurzoru v dokumentu nebo výběru až do konce.

Chcete-li najít text:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + F. Otevře se navigační podokno a kurzor bude umístěn v editačním poli „Prohledat dokument“.
 2. Zadejte hledané slovo a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word vybere první nalezený výskyt.
 3. Stiskněte klávesu ESCAPE. Navigační podokno se zavře a vy budete vráceni zpět do dokumentu.
 4. Chcete-li pokračovat v hledání, stiskněte klávesy SHIFT + F4.

K vyhledávání nad a pod aktuální pozicí lze rovněž použít klávesy CONTROL + PAGE UP a CONTROL + PAGE DOWN. Tyto klávesové příkazy slouží k přechodu na předchozí nebo další prohlížený objekt, mějte však na paměti, že význam těchto příkazů přecházení se mění podle posledního provedeného přechodu. Pokud jste tedy například provedli vyhledání a poté jste použili dialogové okno „Přejít“ k přechodu na určitou stránku, budou tyto příkazy přecházet na předchozí a následující stránku.

Nahrazení textu

K nahrazení textu v dokumentu slouží možnost „Nahradit“. Nahrazování probíhá od aktuální pozice kurzoru v dokumentu nebo výběru až do konce.

Chcete-li nahradit text:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + H. Otevře se dialogové okno „Najít a nahradit“.
 2. Do pole „Najít“ zadejte slovo nebo frázi, kterou chcete v dokumentu najít.
 3. Klávesou TAB přejděte do pole „Nahradit čím“ a zadejte nahrazující text.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Najít další“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word vybere první nalezený výskyt v dokumentu.
 5. Chcete-li si zkontrolovat kontext výsledku hledání, stiskněte klávesy CONTROL + TAB. Aplikace Word přemístí kurzor do dokumentu. Zde si můžete zkontrolovat kontext například použitím kláves pro čtení, jako jsou Přečíst větu nebo Přečíst odstavec.
 6. Chcete-li potvrdit změnu, stiskněte klávesy CONTROL + TAB, čímž se přepnete zpět do dialogového okna „Najít a nahradit“, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Nahradit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word nahradí text a vybere další nalezený výskyt.
 7. Nechcete-li provést nahrazení, stiskněte klávesy CONTROL + TAB, čímž se vrátíte zpět do dialogového okna „Najít a nahradit“, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Najít další“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word vybere další výskyt.

Automatické nahrazení textu

Text dokumentu nebo výběru lze nahradit automaticky použitím možnosti „Nahradit vše“ aplikace Word.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + H. Otevře se dialogové okno „Najít a nahradit“.
 2. Do pole „Najít“ zadejte slovo nebo frázi, kterou chcete v dokumentu najít.
 3. Klávesou TAB přejděte do pole „Nahradit čím“ a zadejte nahrazující text.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Nahradit vše“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Jakmile je nahrazování dokončeno, aplikace Word zobrazí hlášení uvádějící počet provedených nahrazení.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK pro zavření tohoto okna se zprávou. Jestliže jste pracovali s výběrem, přejděte klávesou TAB na tlačítko „Ne“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK, čímž potvrdíte dokončení nahrazování.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Právě čtete: Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)