Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 5: Otevírání dokumentů

Aplikace Word po svém spuštění zobrazí prázdný dokument, na kterém můžete pracovat. Chcete-li pracovat na dokumentu, jejž jste vytvořili, lze to provést buď pomocí zobrazení Backstage, kde lze otevřít některý z naposledy vytvořených dokumentů, nebo pomocí dialogového okna Otevřít, jímž lze otevírat soubory ve vašem počítači.

Otevření nedávného dokumentu

Zobrazení Backstage obsahuje seznam souborů, se kterými jste nedávno pracovali. Rychle tak najdete nedávno používané soubory, aniž byste museli používat dialogové okno „Otevřít“.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy ALT + S. Otevře se zobrazení Backstage.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Naposledy otevřené“ a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam „Poslední dokumenty“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte soubor a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazení Backstage se zavře a soubor se otevře.

Otevření existujícího dokumentu

Dialogové okno „Otevřít“ umožňuje najít a otevřít dokumenty uložené v počítači. V hlavním okně aplikace Word pak lze tyto dokumenty upravovat.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROl + O. Otevře se dialogové okno „Otevřít“.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkami vyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a otevře soubor.

  TIP: Zatímco v systému Windows XP stačí pro přesun do seznamu souborů a složek jeden stisk kláves SHIFT + TAB, v novějších systémech včetně Windows Vista a Windows 7 se do seznamu souborů a složek dostanete dvěmi stisky kláves SHIFT + TAB.

Vytvoření a otevření kopie dokumentu

Můžete vytvořit a otevřít kopii dokumentu namísto původního souboru. To může být užitečné, pokud chcete zachovat původní dokument.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + O. Otevře se dialogové okno „Otevřít“.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkamivyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete a poté vyberte soubor.
 3. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Otevřít“ a stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ. Otevře se nabídka.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte „Otevřít kopii“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a otevře kopii souboru.

Otevření dokumentu v režimu jen pro čtení

Soubor lze otevřít v režimu jen pro čtení. To znamená, že provedené změny nelze uložit do původního souboru a k jejich uložení je nutné zvolit jiný název souboru. To může být užitečné, pokud chcete zachovat původní dokument.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + O. Otevře se dialogové okno „Otevřít“.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkami vyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete a poté vyberte soubor.
 3. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Otevřít“ a stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ. Otevře se nabídka.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Otevřít jen pro čtení“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word zavře dialogové okno a otevře soubor.

Obnovení dokumentu

Může se stát, že aplikace Word zobrazí Podokno úloh Obnovení dokumentu, byla-li předtím neočekávaně ukončena. Podokno úloh Obnovení dokumentu vám umožní obnovit dokument, na kterém jste pracovali.

Použití Podokna úloh Obnovení dokumentu:

 1. Chcete-li se v aplikaci Word přemístit do Podokna úloh Obnovení dokumentu, stiskněte klávesu F6.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyhledejte dokument, který chcete obnovit.
 3. Stiskněte klávesy ALT + ŠIPKA DOLŮ pro otevření kontextové nabídky.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na požadovanou možnost obnovení a stiskněte klávesu ENTER. Možnosti obnovení zahrnují „Otevřít“, „Uložit jako“ a „Odstranit“.

Přepínání mezi otevřenými dokumenty

V aplikaci Word můžete současně otevřít více dokumentů, mezi nimiž se pak lze přepínat pomocí klávesového příkazu aplikace Word.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CONTROL + F6 nebo CONTROL + SHIFT + F6.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Právě čtete: Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)