Ovládáme aplikaci Word 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 28. 06. 2013

Kapitola 15: Textová pole

Textové pole je kontejner volitelného umístění a velikosti, jehož obsahem může být text i grafika. Textová pole slouží k prezentaci textu v odlišném stylu nebo orientaci oproti hlavnímu textu dokumentu.

S textovými poli lze pracovat pouze v režimu zobrazení Při tisku.

Vložení jednoduchého textového pole

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy ALT + V. Otevře se karta „Vložení“ na Pásu karet.
 2. Stiskem kláves CONTROL + ŠIPKA VPRAVO přejděte do skupiny „Text“.
 3. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Textové pole“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se nabídka zobrazující různé vzhledy textových polí. K dispozici jsou rovněž možnosti, jimiž lze nakreslit vlastní textové pole.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Jednoduché textové pole“ a stiskněte klávesu ENTER. Kurzor se přemístí do textového pole v dokumentu na vybraný ukázkový text.
 5. Zadejte text, který se má v textovém poli zobrazit.
 6. Chcete-li opustit textové pole, stiskněte klávesy SHIFT + F10 pro otevření kontextové nabídky, zvolte „Ukončit úpravu textu“ a stiskněte klávesu ENTER.
 7. Stiskněte klávesu ESCAPE pro opuštění textového pole a návrat do dokumentu.

Více o práci s textovými poli se dovíte v nápovědě aplikace Microsoft Word.

Přechod do textového pole

Do textového pole lze přejít použitím Rychlé navigační klávesy programu SuperNova.

Chcete-li přejít na další textové pole:

Stiskněte klávesy CAPS LOCK + M.

Chcete-li přejít na předchozí textové pole:

Stiskněte klávesy LEVÝ SHIFT + CAPS LOCK + M.

Opakovaným stiskem těchto kláves budete přecházet po dalších textových polích.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Stručný kontrolní seznam
 3. Pohyb a výběr
 4. Vytvoření nového dokumentu
 5. Otevírání dokumentů
 6. Ukládání a zavírání dokumentů
 7. Práce s textem
 8. Hledání a nahrazování textu
 9. Formátování textu
 10. Formátování odstavců
 11. Odrážkové a číslované seznamy
 12. Tabulky
 13. Konce řádků, stran a oddílů
 14. Styly
 15. Právě čtete: Textová pole
 16. Kontrola pravopisných a gramatických chyb
 17. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 18. Oblíbené klávesové zkratky

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)